Konferencie, semináre a prednášky

 

 

New Minerals and Mineralogy in the 21th Century

International scientific symposium Jáchymov 2016

3.-5. september 2016, Jáchymov

web konferencie

 

zoznamy aktuálnych medzinárodných mineralogických konferencií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

http://homepages.udayton.edu/~koziolam/meetings.html

http://www.conference-service.com/conferences/mineralogy.html

http://www.minsoc.ru/confs.php?id=22

 

Výstavy

zoznamy aktuálnych mineralogických výstav nájdete na nasledujúcich odkazoch:

http://www.mineral.cz/burzy.php

http://www.mindat.org/eventlist.php

http://www.mineralevents.com

 

Ďalšie podujatia

O ďalších podujatiach s mineralogickou tématikou Vás budeme informovať

 

 

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 17.03.2016