Slovenská mineralogická spoločnosť

Slovenská mineralogická spoločnosť (SMS) je dobrovoľné občianske združenie profesionálnych a amatérskych záujemcov o mineralógiu a príbuzné vedecké odbory s celoslovenskou pôsobnosťou.

Cieľom SMS je rozvíjať a koordinovať vedeckú spoluprácu medzi jednotlivými vednými odbormi, ako sú mineralógia, petrológia, geochémia, ložisková geológia, gemológia, montanistika a historické vedy prislúchajúce k týmto odborom. Zároveň chceme zvyšovať odbornú úroveň svojich členov, zjednocovať záujemcov o mineralogické odbory, spolupracovať so zahraničnými odbornými spoločnosťami podobného zamerania a najmä popularizovať výsledky vedeckej činnosti.

Predmetom činnosti SMS je organizovanie spoločných odborných prednášok, seminárov, konferencií, exkurzií, výstav a iných popularizačných aktivít.

Adresa spoločnosti a kontakty:

Slovenská mineralogická spoločnosť

Prírodovedecká fakulta UK

Katedra mineralógie a petrológie

Ilkovičova 6

842 15 Bratislava

IČO: 42258294

DIČ: 2820014175

 

účet:

banka: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK8511000000002927868314

BIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Peter Bačík - predseda

tel. č.: +421 2 602 96 294

e-mail: bacikp@fns.uniba.sk

 

Redakcia Esemestníka

e-mail: bacikp@fns.uniba.sk, daniel.ozdin@gmail.com

 

Partneri a sponzori:

UVZ SAV PriF UK

kvant Nakladatelství Granit

Bulletin

Partnerské organizácie:

SGS CGS SAS SAS

© 2016 Peter Bačík. Stránka bola aktualizovaná: 16.02.2016